ตัวอักษรวิ่ง

การทำตัวอักษรวิ่ง
คำสั่ง <marquee>และตัวปิดคือ</marquee> เช่น <marquee>เขียนข้อความที่นี่</marquee>
คำสั่งทิศทางการวิ่ง
ทิศทางการวิ่งมี 4 อย่าง คือ 
     1.<marquee direction="left">ข้อความวิ่งจากขวาไปซ้าย</marquee>
 ข้อความวิ่งจากขวาไปซ้าย
     
     2.<marquee direction="right">ข้อความวิ่งจากซ้ายไปขวา</marquee> 
ข้อความวิ่งจากซ้ายไปขวา
     
     3.<marquee direction="up">ข้อความวิ่งจากล่างขึ้นบน</marquee>


ข้อความวิ่งจากล่างขึ้นบน

     4.<marquee direction="down">ข้อความวิ่งจากบนลงล่าง</marquee>


ข้อความวิ่งจากบนลงล่าง

คำสั่งความเร็วในการวิ่ง
     <marquee scrollamount="เลข">และตัวปิดคือ</marquee>ใส่ตัวเลขกำกับความเร็ว ถ้าตัวเลขมากก็ยิ่งเร็วมาก ตัวเลขน้อยก็ยิ่งช้า เช่น 
     <marquee scrollamount="5">เขียนข้อความที่นี่</marquee>
ตัวอย่างวิ่งช้า
     <marquee scrollamount="5">ความเร็วในการวิ่ง 5</marquee>ความเร็วในการวิ่ง 5
ตัวอย่างวิ่งเร็ว
     <marquee scrollamount="70">ความเร็วในการวิ่ง 70 </marquee>ความเร็วในการวิ่ง 70
คำสั่งพิเศษ
     <marquee width="เลข">และตัวปิดคือ</marquee>ใส่ตัวเลขเป็นพิกเซลหรือเปอร์เช็นก็ได้ เพื่อกำหนดว่าจะให้วิ่งเต็มหน้ากระดาษ หรือครึ่งหน้ากระดาษ 
     หรือเท่าไหร่ก็ใส่ตัวเลขลงไป เช่น 50% ก็วิ่งแค่ครึ่งหน้ากระดาษ
ตัวอย่างวิ่งแค่ครึ่งหน้ากระดาษ
     <marquee width="50%">width="50% คือวิ่งครึ่งหน้ากระดาษ</marquee>
width="50% คือวิ่งครึ่งหน้ากระดาษ
ข้อความวิ่งไป วิ่งมา
     <marquee behavior="alternate">และแท็กปิดคือ</marquee>ข้อความที่เริ่มวิ่งจากซ้ายมาขวา พอถึงขวาก็วิ่งไปทางซ้าย วิ่งไป วิ่งมาสลับกัน ไม่มีที่สิ้นสุด
     <marquee behavior="alternate">ข้อความวิ่งไป<marquee>
ตัวอย่าง ข้อความวิ่งไปวิ่งมา
ข้อความวิ่งจากซ้ายมาขวาแล้วหยุด
     <marquee behavior="slide">คือข้อความที่วิ่งมาจากมุมขวาแล้วมาหยุดที่มุมซ้าย และจะไม่ไปไหนอีก</marquee>
ตัวอย่างคือข้อความที่วิ่งมาจากมุมขวาแล้วมาหยุดที่มุมซ้าย และจะไม่ไปไหนอีก 
ข้อความวิ่งและมีสีพื้นหลัง
     <marquee bgcolor="ชื่อสี">ชื่อสีจะเป็นรหัสสีหรือภาษาก็ได้(อังกฤษเท่านั้น)และแท็กปิดคือ</marquee>คำสั่งนี้จะทำให้ข้อความวิ่งและมีสีพื้นหลัง
     <marque bgcolor="blue">ข้อความและสีพื้นหลัง </marquee>
ตัวอย่าง     สีพื้นหลังเป็นสีเขียวอ่อน
ตัวอย่างรวม

<html>
   <body>
      <marquee bgcolor="#A9E0B8" direction="lefe" scrollamount="5" width="50%">สีพื้นหลังเป็นสีไข่อ่อน ข้อความวิ่งไปทางซ้าย ความเร็วในการวิ่ง 5 
      ใช้ขอบเขตครึ่งหน้ากระดาษ
      </marquee>
   </body>
</htm>

ผลการแสดง
                             สีพื้นหลังเป็นสีไข่อ่อน ข้อความวิ่งไปทางซ้าย ความเร็วในการวิ่ง 5 ใช้ขอบเขตครึ่งหน้ากระดาษ
การทำรูปภาพวิ่ง
การทำรูปวิ่งนั้นง่ายมาก เพียงเราเอาโค้ดของข้อความวิ่งมาวางไว้หน้าชื่อรูปเท่านั้น พูดง่ายๆคือ เป็นhtmlแท็กเดียวกับข้อความวิ่งนั่นเอง เพียงแต่เราเปลี่ยนข้อความมาเป็นรูปแทน แต่เราต้องก็อบปี้รูปมาไว้ในโฟรเดอร์ก่อน แล้วเอาชื่อของรูปมา เช่น
<marquee direction="left"><img src="ชื่อรูป.สกุลรูป"></marquee>
ตัวอย่าง


<html>
     <body>
          <marquee><img src="dog.jpg"></marequee> 
     </body>
</html>

ผลการแสดง