การใส่รูปภาพ


      การใส่รูปภาพด้วย <img src="...">

การใส่รูปภาพนั้นถ้าจะเอาแต่<img src>ไว้ใน<html>อย่างเดียวจะไม่มีผลต้องโหลดรูปภาพจากคอมไปไว้ในโฟรเดอร์ก่อน


แล้วลอกเอาชื่อและนามสกุลรูปนั้นมาใส่ใน<img src="ใส่ชื่อ.สกุล">แล้วใส่ในhtml เช่น         <html>
  <body>
    <img src="dog.jpg">
  </body>
</html>
              
เขียนได้ดังนี้

เมื่อเปิดโฟลเดอร์แล้ว

ผลการแสดง
การจัดขนาดของรูปภาพ
                       width="เลข" คือความกว้างของรูป วัดเป็นพิกเซล เช่น <img src="dog.jpg" width="100">
                       height="เลข" คือความสูงของรูป วัดเป็นพิกเชล เช่น <img src="dog.jpg" height="100">
                       border="เลข" คือความหนาของเส้นกรอบรูป วัดเป็นพิกเซล เช่น <img src="dog.jpg" boder="5">  การจัดตำแหน่งจุดวางของรูปภาพ
                        align="left" คือการวางรูปไว้ชิดซ้าย
                        align="right" คือการวางรูปไว้ชิดขวา
เขียนได้ดังนี้


ตัวอย่าง

  การวางจุดรูปโดยใช้ตัวเลข
      hspace="เลข" เป็นตัวกำหนดระยะห่างระหว่างข้อความหรือขอบจอกับรูปภาพในแนวนอนด้านซ้ายกับด้านขวา      vspace="เลข" เป็นตัวกำหนดระหว่างข้อความกับรูปภาพ ในแนวตั้งด้านบนกับด้านล่างการใส่รูปภาพพื้นหลัง
ภาพพื้นหลังจะมีหลายๆภาพจนเต็มพื้นที่
<body background="ชื่อรูป.สกุลรูป"> เช่น <body background="dog.jpg"> 
เขียนดังนี้

<html> 
    <body background="dog.jpg">
    </body>                                     
</html>
การแสดงผล

การใส่รูปภาพพื้นหลัง(แบบภาพเดียว)
การใส่ภาพเป็นพื้นหลังภาพเดียวจะต้องทำภาพให้ใหญ่ก่อนแล้วนำมาใส่