จุดเริ่มต้นสร้างเว็บ

การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
  1.สร้างโฟลเ้ดอร์เพื่อเก็บแฟ้มเอกสาร(คลิกขวาพื้นที่ว่างของจอ)เลือก New-->Folder ตั้งชื่อโฟลเดอร์อะไรก็ได้(ผมตั้งชื่อว่า html)
สร้างโฟลเ้ดอร์เพื่อเก็บแฟ้มเอกสาร
     
สร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บเอกสาร


     2.คลิกที่ Start
     3.คลิกที่ Notepad 

                                                                             
 นี่คือรูปโฉมของ notepade เมื่อเปิดแล้ว
  วิธีการเขียน ต้องมีตัวแท็กคอบ html ตัวแท็กคือ < และ > (คล้ายลูกศร)คอบ html เช่น <html> เขียนคำว่า <HTML> พิมพ์ใหญ่ก็ได้ พิมพ์เล็กก็ได้ เป็นตัวคอบตัวข้างใน ให้ตัวที่อยู่ข้างในแสดงออกทางเน็ต ถ้าอยู่นอก จะไม่มีความใดๆ

       แท็กเปิดคือ <html> เขียนไว้บนสุดในหน้ากระดาษของ Notepad
       แท็กปิดคือ </html> เขียนไว้ล่างสุดของหน้ากระดาษ Notepad
       เครื่องหมาย / ที่อยู่หน้าอักษรมีความว่าเป็นแท็กปิด เช่น </html></body> คือสิ้นสุดคำสั่งของตัวนี้

   โครงร่างที่อยู่ใน html แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
      1.<head>...</head> คือส่วนหัว เช่นหัวข้อต่างๆ
      2.<title>...</title> คือตัวที่จะเป็นหัวข้อใหญ่<title>จะอยู่ภายใน<head>อย่างเดียวเท่านั้น

      3.<body>...</body>คือรายระเอียดหรือข้อมูลจำนวนมาก 3 คำสั่งนี้จะต้องอยู่ใน <html> เท่านั้น 
ตัวอย่าง
                      
   การเขียนในNotepad
          1.เปิด Notepad ขึ้นมา
          2.เขียน html ใน Notepad แบบตัวอย่างข้างล่าง 

วิธีการเขียน
<html>
     <head>;
           <title>นี่คือ title บาร์</title>
     </head>
     <body>
          ลองคัดลอกตัวอย่างทั้งหมดนี้ ไปไว้ใน Notepad แล้ว บันทึกไว้นะครับ        
     </body>

</html> 

เขียนไว้ใน Notepad

   การบันทึกใน Notepad
       1.เมื่อเขียนใน Notepad แล้ว คลิกที่  File --> Save As                  
                                                                     บันทึกไว้ที่ Save As
                                                                                                                                                                                 
        2.เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างไว้
        3.ที่ Save as type เลือก All Files
      4.ที่ File name นามสกุลต้องลงท้ายด้วย .html ทุกครั้ง
บันทึกไว้ที่ All Files

                                                                                                                    
       ผลที่ออกทางเน็ต