ภาษา HTML


จุดเริ่มต้นการสร้างเว็บ ต้องสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บเอกสาร(คลิกขวาพื้นที่ว่างของจอ)เลือก New--Folderตั้งชื่อโฟลเดอร์อะไรก็ได้(ผมตั้งชื่อว่าhtml)
html ที่กำหนดขนาดหัวข้อมีอยู่ด้วยกัน 6 ระดับคือ h1 ไปจนถึง h6 โดย h1จะใหญ่ที่สุด และเล็กที่สุดคือ h6 แต่ละแท็กจะจับคู่กันเป็นแท็กเปิดและปิดข้อความจะอยู่กลาง
การขีดเส้นคั่น hr เป็นแท็กเดี่ยว ถ้ามี
เพียง hr อย่างเดียวจะมีค่าเท่ากับการขีด
เส้นบางๆเต็มหน้ากระดาษเท่านั้น ข้อความก่อน hr จะอยู่ด้านบนเส้น ข้อความหลัง hr จะอยู่ด้านล่างเส้น เราสามารถตบแต่งเส้นได้หลายอย่าง เช่น เส้นหนา เส้นสั้น สีของเส้นต่างๆโดยนำอี่นเข้ามาเสริม

การใส่รูปภาพนั้นถ้าจะเอาแต่ img src ไว้ใน html อย่างเดียวจะไม่มีผลต้อง
โหลดรูปภาพจากคอมไปไว้ในโฟรเดอร์ก่อน แล้วลอกเอาชื่อ
และนามสกุลรูปนั้นมาใส่ใน img src="ใส่ชื่อ.
สกุล"แล้วใส่ใน html
การเชื่อมโยงภายในหน้าเดียว
การเชื่อมโยงแบบนี้จะเร็วมาก โดยกดปุ๊บไปปั๊บ url บนtitleจะไม่ลิงค์ให้เสียเวลา
a href="#ใส่จุดที่จะไป" เขียนข้อความที่จะไป และตัวปิดคือเช่น a href="#ข้อที่1" ไปหัวข้อที่1
ลิงค์จุดที่เมื่อคลิกแล้วจะมาถึง คือ
a name="จุดที่ตั้งที่จะมาถึง" เขียนข้อความที่จะมาถึง และตัวปิดคือ เช่น
a name="ข้อที่1" นี่คือข้อที่ 1จุดลิงค์ที่บ่งบอกที่ตั้ง ที่ไป จะต้องเหมือนกัน จะใช้ภาษาไทยก็ได้ เข้าใจยากดูภาพก็แล้วกันครับ
ul เป็นแท็กคู่ และแท็กปิดคือ/ulเป็นแท็กที่กำหนดให้มีวงกลม
ดำทึบอยู่ตรงหน้าข้อความ
ทีละบรรทัด เป็นข้อย่อยลงมาเรื่อยๆ และจะใช้ li เป็นตัวบอกข้อย่อยกำหนดให้เป็นวงกลมดำทึบหน้าข้อความ
แต่ละบรรทัดลงมาเรื่อยๆ (อันนี้ปกติ มีค่าเท่ากับ ul)
การสร้างแบบฟอร์ม สมัครสมาชิก แบบสอบถาม แบบสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตหลายๆอย่าง มีวิธีการสร้างดังนี้

ชื่อ

ระหัสผ่าน
ชาย
หญิง
กระเทย