การสร้างเฟรม


การสร้าง เฟรม FRAME

การสร้าง เฟรม 
<frameset cols="*,*"> ขึ้นต้นด้วยประโยคนี้เสมอ
     "*,*" เครื่องหมายดอกจันทร์คือ 1 ดอก 1 เฟรม
     cols=  คือการแบ่งหน้าแบบแนวตั้ง
     rows= คือการแบ่งหน้าแบบแนวนอน
     frame src= กำหนดชื่อไฟล์ที่จะให้แสดงผล
<frame src="url ไฟล์">
<frame src="ชื่อภาพ.นามสกุลภาพ">
การแบ่งเฟรมแบบ cols การแบ่งเฟรมแบบ cols แนวตั้ง

</html>
     <frameset cols=*,*>
         <frame src="http://www.google.com">
         <frame src="http://vrisad.blogspot.com/.com">  
     </frameset>
</html>   

ผลการแสดง
การแบ่งเฟรมแบบ rows แนวนอน
เขียนได้ดังนี้
<html>
     <frameset rows="*,*>
        <frame src="http://www.google.com">
        <frame src="http://vrisad.blogspot.com">
     </frameset>
<html>   

 ผลการแสดง

การกำหนดขนาดความกว้าง
การกำหนดขนาดเป็นได้ทั้ง pixels และ % เช่นตัวอย่างนี้ ด้านซ้ายมือจะกว้างเพียง 30% ของจอภาพ ส่วนด้านขวาจะกว้าง 70% ของจอภาพ
กำหนดขนาดความกว้างเป็น% 
เขียนได้ดังนี้
<html>
      <frameset cols="30%,70%">
            <frame src="http://www.google.com'>
            <frame src="http://vrisad.blogspot.com">
      </frameset>
<html>

ผลการแสดง

การกำหนดขนาดความกว้างเป็น pixels 
เขียนได้ดังนี้
<html>
      <frameset cols="500,*">
            <frame src="http://www.google.com'>
            <frame src="http://vrisad.blogspot.com">
      </frameset>
<html>

ผลการแสดง

การกำหนดขนาดความกว้างด้วยเครื่องหมายดอกจันทร์
เครื่องหมาย * หมายถึง พื้นที่ที่เหลือจากการ กำหนดด้วย % หรือ pixels เหลือเท่าไหร่ * จะปรับค่าเอง เช่น <frameset cols="20%,*"> หมายความว่า ด้านซ้ายกว้าง 20% ในส่วนที่เหลือด้านขวาเป็นของ * คือ 70%"

        เขียนได้ดังนี้
             
</html>
     <frameset cols=20%,*>
         <frame src="http://www.google.com">
         <frame src="http://vrisad.blogspot.com/.com">  
     </frameset>
</html> 

ผลการแสดง

ในกรณีมีเครื่องหมาย * ทั้งหมด ความกว้างจะปรับให้แต่ละแถวหรือ คอลั่มให้เท่ากัน เช่น 

ตัวอย่าง
<html>
     <frameset cols="*,*,*">
         <frame src="http://www.google.com">
         <frame src="http://www.facebook.com"> 
         <frame src="http://vrisad.blogspot.com/p/blog-page_6985.html#1"> 
     </frameset>
</html>
ผลการแสดง