ขนาดตัวอักษร


  ก่อนอื่นจะขอแนะนำแท็ก<br>ก่อน แท็กนี้เป็นแท็กเดี่ยว ไม่มีปิด เป็นคำสั่งในการขึ้นบรรทัดใหม่ ข้อความก่อนหรือหลัง<br>จะอยู่กันคนละบรรทัด
การใช้ <h1>จนถึง<h6>
  html ที่กำหนดขนาดหัวข้อมีอยู่ด้วยกัน 6 ระดับคือ <h1>ไปจนถึง<h6> โดย<h1> จะใหญ่ที่สุด และเล็กที่สุดคือ<h6>แต่ละแท็กจะจับคู่กันเป็นแท็กเปิดและปิด 
  ข้อความจะอยู่กลางทั้งสองแท็ก เช่น <h1>...เขียนข้อความตรงนี้...</h1>
                                   
เขียนได้ดังนี้
                         
      ผลการแสดง 
                                                                                               
 การใช้คำสั่ง <font size>
      <font size="ใส่ตัวเลขบอกขนาดที่นี่">เขียนข้อความที่นี่ และปิดตัวแท็กคำสั่งคือ</font>ตัวเลขบอกขนาดจะมี 1-6 เท่านั้น จะตรงกันข้ามกับ <h1>-<h7>
   <font size="ใส่เลข">คือ 
        เลข 1จะมีขนาดเล็กที่สุด 
        เลข 7 จะมีขนาดใหญ่ที่สุด  
เขียนได้ดังนี้
                              
ผลที่ออกทางเน็ต
   การใช้คำสั่ง<basefont size>
      <basefont size>เป็นการกำหนดตัวอักษรทั้งหมดในเอกสาร หมายความว่า ใน <html> ถ้ามีแท็ก <basefont size="เลข">ข้อความถัดจากแท็กนี้ จะมีขนาดเท่ากันหมด จะเล็ก จะใหญ่ขึ้นอยู่ตามค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ ตัวเลขที่ใช้เป็นค่าขนาดมี 1-7 เท่านั้น
       เลข 1 จะมีค่าเล็กที่สุด
       เลข 7 จะมีขนาดใหญ่ที่สุด
  เมื่อข้อความมีขนาดเท่ากันหมด เราอยากจะเน้นข้อความบางส่วนให้เล็กหรือใหญ่ตามต้องการ จะต้องใช้คำสั่ง <font size="เลข"> ซึ่งจะมีตัวเลขกำหนดเป็นขนาดตั้งแต่ 1-7 จนถึง 1+7                              
  เขียนได้ดังนี้
                                  
ผลที่ออกทางเน็ต

<b> เป็นแท็กคู่ ทำให้เป็นตัวหนา และปิดคือ </b>


ตัวหนา    
<strong> เป็นแท็กคู่ ทำให้เป็นตัวหนาและบอกข้อความที่สำคัญ และปิดคือ </strong><u> เป็นแท็กคู่ ให้ขีดเส้นใต้ และปิดคือ </u>


     <i> เป็นแท็กคู่ ทำให้ข้อความเอียง และปิดคือ </i>
     <s> เป็นแท็กคู่ ตัวขีดฆ่าตัวหนังสือ และปิดคือ </s>
     <tt> เป็นแท็กคู่ เป็นตัวหนังสือพิมพ์ดีด และปิดคือ </tt>
     <sup> เป็นแท็กคู่ ทำให้ตัวหนังสือยกขึ้น และปิดคือ </sup>
     <sub> เป็นแท็กคู่ ทำให้ตัวหนังสือห้อยลง และปิดคือ </sub>
  
 การกำหนดขึ้นบรรทัดใหม่
     <br> เป็นแท็กเดี่ยว เป็นคำสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ข้อความก่อนหรือหลัง<br>จะอยู่คนละบรรทัด
     <p> เป็นแท็กเดี่ยว เป็นคำสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยเว้นหรือข้ามอีกบรรทัดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ<br>สองตัวนั่นเอง
  การจัดตำแหน่งตัวอักษร
 จัดให้อยู่กลาง
     <center> เป็นแท็กคู่ จัดข้อความให้อยู่กลาง และปิดคือ </center>
<p align>
  <p align>
  คำสั่ง<p>คือการเว้นวรรค 2 บันทัด คือมีค่าเท่ากับ <br> 2 ตัว ฉะนั้น <p align="..">คือการจัดให้อยู่ซ้าย,กลาง,ขวา แต่ข้อ
  ความหลังปิดด้วย </p>จะเว้นวรรคอีก 2 บันทัด
<div align>
 <div align>
 <div align="..">การจัดให้อยู่ ซ้าย,กลาง,ขวา แต่บันทัดหลังจากแท็กปิด</div>จะเว้นวรรคเพียงบันทัดเดียว มีค่าเดียวกับ 
 <br>
ตัวอย่าง <p align><div align>


<pre>        
 <pre> เป็นแท็กคู่ เป็นคำสั่งจัดข้อความตามที่เขียนไว้ใน Notepad คือเขียนอย่างไรก็ออกมาเป็นอย่างงั้น ไม่ว่าจะเป็น 
 ย่อหน้า ขึ้นบรรทัดใหม่ เว้นวรรค ฯลฯ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเพิ่ม และแท็กปิดคือ </pre>ตัวอย่างรวม


ผลการแสดง